Tag: Yamaha R1

Độc đáo với Yamaha R6 bản độ chiến binh hoài cổ

Độc đáo với Yamaha R6 bản độ chiến binh hoài cổ

Bởi đây là thời điểm mà các nhà sản xuất chạy đua mãnh liệt về danh hiệu xe đường phố nhanh nhất cả về khả năng tăng tốc lẫn đốc độ tối đa để có thể quyết định tới tương